Zanimljive činjenice o štampi

štamparska slova

KRATKA ISTORIJA ŠTAMPARSTVA KROZ ZANIMLJIVE ČINJENICE

Štamparstvom podrazumevamo, svako prenošenje teksta ili slike na podlogu za štampu, uz pomoć mašine za štampanje. Za ovaj proces, najčešće se upotrebljava mastilo, a za podlogu papir.

Svako reprodukovanje teksta ili slike koristeći određeni šablon, predstavlja proces štampanja. Gutenbergu se pripisuje zasluga pronalaska sprave za livenje slova i kreiranja neograničenog broja reprodukovanih primeraka.

stara masina 1
Illustration of a Liberty Press (1857) by Frederick Otto Degene

Najstariji oblici štampe, vezuju se za rad na ručnoj štamparskoj presi. Na našem području, za prvu štampanu knjigu na ćirilici, smatra se Oktoih, koja je štampana 1494. godine u štampariji Crnojevića kod Cetinja.

Nakon Gutenbergovog otkrića, koristile su se zaklopne štamparske mašine. Funkcionisale su po principu ravnih ploča koje su vršile pritisak jedna na drugu. Ovo se smatra prvim oblikom takozvane, visoke štampe. Zanimljivo je to da se ovaj model štampe i dalje koristi u Nemačkoj, kada postoji zahtev za visokim kvalitetom slova, kao npr. štampu dečijih knjiga.

Kada je došlo do porasta potražnje za štamparskim uslugama, zaklopna mašina postala je vrlo neefikasno rešenje, pa je uvedena novina u vidu mašina sa rotacionim kretanjem.

Od visoke štampe odustalo se zbog nepraktične izrade cilindričnih formi, potrebnih za rotacione mašine, te nije mogla da zadovolji zahtev za brzim štancovanjem. Takođe, olovo korišćeno za livenje slova bilo je jako štetno po zaposlene.

Koje mogućnosti nam je donela digitalna štampa?

Digitalna štampa omogućava direktnu povezanost štamparske mašine i računara, laptopa, flash memorije ili nekog drugog uređaja na kome se nalazi material za štampanje. Na taj način štampa je brza i efikasna, a kvalitet otiska je izuzetan.

Pročitajte i...