Dizajn i priprema
za štampu

Kako bi se dobio dobar finalni proizvod neophodno je na jednom mestu okupiti kvalitetan tim stručnjaka iz različitih oblasti čiji je zadatak da oblikuju proizvod do njegovog savršenstva.

Magazin web

Dizajn i priprema za štampu

Danas, grafički dizajn predstavlja savršen spoj vizuelnih i verbalnih elemenata. Kako bi se dobio dobar finalni proizvod neophodno je na jednom mestu okupiti kvalitetan tim stručnjaka iz različitih oblasti čiji je zadatak da oblikuju proizvod do njegovog savršenstva.

Kreiranje vizuelnog identiteta

  • dizajn znaka i logotipa firme
  • dizajn artikala poslovne komunikacije kao što u memorandumi, koverte,  vizit-karte, fascikle, pozivnice, blokovi, kese, olovke…
  • dizajn promotivnih sredstava: katalozi, brošure, flajeri, kalendari…

Priprema za štampu

Pod pojmom pripreme za štampu podrazumeva se druga faza izrade grafičkog proizvoda. Prilikom pripreme za štampu neophodno je uklopiti sve grafičke elemente u celinu, usaglasiti iste sa kolornim profilima štamparije kao i pripremiti poseban dokument za štampu.

Priprema za štampu uključuje:

  • obrada primljenog dokumenta, fotografija ili urađenog dizajn rešenja
  • obrada tekstualnih formi, unos podataka, korekciju teksta
  • sastavljanje svih elemenata u jednu celinu
  • usaglašavanje finalnog dokumenta sa parametrima odgovarajućeg štampača ili sistema štampe.
Bez pripreme za štampu nemoguće je doći do finalnog proizvoda. Ona je preduslov za prenošenje ideje u postupak realizacije iste. Ukoliko se priprema za štampu odradi kvalitetno i sam proizvod će ispunjavati očekivanja klijenata.

U saradnji sa našim kolegama iz Studija DI MANO iz Zrenjanina, u mogućnosti smo da odgovorimo svim izazovima grafičkog dizajna i pripreme.