Digitalna štampa

Digitalna štampa na tabaku je rasprostranjena tehnika štampe pogodna za štampanje malih i srednjih tiraža sa izuzetno kratkim rokovima isporuke.

Digitalna štampa

Digitalna štampa omogućava direktnu povezanost štamparske mašine i računara, laptopa, flash memorije ili nekog drugog uređaja na kome se nalazi material za štampanje. Na taj način štampa je brza i efikasna, a kvalitet otiska je izuzetan.

Digitalna štampa na tabaku je rasprostranjena tehnika štampe pogodna za štampanje malih i srednjih tiraža sa izuzetno kratkim rokovima isporuke. Ova tehnologija omogućava štampanje na svim vrstama papira, visoki kvalitet, rezoluciju, kao i veliki broj različitih proizvoda kao što su: flajeri, vizitkarte, ID kartice, memorandumi, posteri, koverte, brošure, katalozi i ostali promotivni materijal.

Najveća prednost u odnosu na ostale vidove štampe je opcija specijalne dorade – numeracija ili personalizacija ID kartica, bušenje, savijanje, perforacija i ostale usluge.

Prednosti digitalne štampe

Digitalna štampa