Publikacije

Štampano ili drugom tehnikom reprodukovano delo, obično proizvedeno u više primeraka i namenjeno za distribuciju za javnost, a takođe i dobar alat za vaš marketing.

katalog 1 web
Publikacije su dokumenti umnoženi grafičkim postupkom i distribuirani javnosti. Dokument predstavlja svaki materijalni medij koji se koristi za prenos poruka, informacija i podataka. Jedna publikacija može biti složena, heterogena, hibridna i može da sadrži informacije, dokumente koji spadaju u različite (pod)tipove. Iza svake uspešne marketinške kampanje, medijskog nastupa ili internet projekta stoji publicistički proces. Bez obzira da li se koristi kao atraktivna brošura, jednostavan letak ili web stranica, formatirani sadržaj će preneti snažnu poruku sadašnjim i budućim potrošačima informacija. Profesionalno objavljivati znači prezentovati ciljani sadržaj ciljanoj populaciji. Publikacija može biti u obliku kataloga, profila kompanije, web stranice, CD, DVD časopisa, godišnjaka ili godišnjeg izveštaja.

Knjige

Knjige predstavljaju pisani dokument u većem obimu. Ljudi su vekovima beležili priče, događaje i dokumente u pisanoj formi.  „Knjiga je ukoričena štampana publikacija od najmanje 50 stranica“ – UNESCO-va definicija knjige. To znači da se knjiga ispod 50 stranica naziva brošura.
Knjige se obično štampaju u A5 ili B5 formatu, na ofset hartiji, u broširanom povezu (lepljene sa strane), ali se mogu raditi i u bilo kojoj drugoj dimenziji i na različitim materijalima. Nekada je štampanje knjige bio zahtevan i mukotrpan posao, pa su se radili isključivo veliki tiraži kako bi se snizila cena knjige po komadu. Danas uz pomoć savremene tehnologije to vise nije problem i imamo mogućnost da odštampamo i male tiraže pa čak i jednu knjigu, po povoljnim cenama i u kratkom roku.
Ovo znači da možete poručiti štampu knjiga u tiražima od 1, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ili bilo koji drugi tiraž. Pored štampe radimo i dizajn i pripremu za štampu .

Katalozi i brošure

Jednostavno rečeno katalozi i brošure predstavljaju neizbežan štampani mediji koji imaju višestruku ulogu ako pričamo o uspešnoj prodaji i plasmanu proizvoda. Oni su tu kako bi upotpunili i podržali vašu prezentaciju.
Katalozi i brošure, kako grafički tako i sa detaljnim tekstom koji opisuje vaše proizvode ili uslugu, daje detaljne informacije i svakako će ostaviti sjajan utisak i zasigurno pospešiti vašu prodaju. Potencijalni klijenti vrlo pozitivno reaguju na ova izdanja, dobijajući predstavu i informacije o vašim uslugama, proizvodima i njihovim prednostima. Dakle veoma je jasno da katalozi i prospekti jesu reklamni štampani proizvod koji je neophodan u ozbiljnom poslovanju.

Časopisi

Časopisi predstavljaju jednu od najznačajnijih periodičnih publikacija u današnje vreme. Oni se objavljuju u tačno određenim i redovnim vremenskim periodima i pokrivaju određenu oblast delovanja. Časopisi u najvećem broju slučajeva služe za reklamiranje, ali i za informisanje čitalaca.

Što je štampa časopisa kvalitetnija, a sadržaj u njemu bogatiji i kreativniji, vaš brend će biti kredibilniji i privlačniji. Samim tim mogućnost prodaje vaših proizvoda i usluga će porasti, a to neminovno dovodi do pozitivnih poslovnih rezultata.

Zato je štampa časopisa jedan od najneophodnijih tehnika reklamiranja. Časopisi mogu biti u različitim dimenzijama, sa različitim brojem strana i u različitom formatu.