Studio

Studio

Zanimljive činjenice o štampi

štamparska slova

KRATKA ISTORIJA ŠTAMPARSTVA KROZ ZANIMLJIVE ČINJENICE Štamparstvom podrazumevamo, svako prenošenje teksta ili slike na podlogu za štampu, uz pomoć mašine za štampanje. Za ovaj proces, najčešće se upotrebljava mastilo, a za podlogu papir. Svako reprodukovanje teksta ili slike koristeći određeni šablon, predstavlja proces štampanja. Gutenbergu se pripisuje zasluga pronalaska sprave za livenje…

Pred nama je decenija malih tiraža

novine

Kada je u pitanju štampa, sledeća deceniju će obeležiti manji tiraži i brže promene poslova. To najavljuje nedavno objavljena studija kompanije Smithers pod nazivom “Impact of changing run lengths on the printing market“. Studija kompanije Smithers kaže da će zahtevi korisnika…

Naj naj naj

stare knjige

Najmanja štampana knjiga na svetu …ujedno drži i Ginosov rekord u ovoj kategoriji. To je knjižica dimenzija 0,74×0,75 milimetara sa 22 strane sadržaja – slika cveća koje cveta tokom četiri godišnja doba. Naravno, za „čitanje“ je neophodna lupa. Najveći prvi…