RizVN Login

Štamparija SITOPRINT je opremljena Heidelberg gay bear porn QM DI četvorobojnom ofset mašinom vrhunskih performansi.
Od ofset mašina, tu su i Ryobi 520X (jednobojna - B3 format) i Ryobi 522 celebrity sex videos (dvobojna - B3 format).

Pored ofset mašina, celebrity news štamparija poseduje i mašine i opremu za doradu (mašina za štancovanje, toplu i hladnu plastifikaciju, falc mašinu, bušač papira, automatsku dvoglavu heftalicu, 
binder za topli povez, grafički nož...) što omogućava kompletan  doradni proces koji je potreban da bi se stiglo do konačnog proizvoda, bilo da je u pitanju nude celebrities katalog, knjiga, rokovnik, etiketa, flajer, plakat ili nešto drugo.

o_nama

 

 

Štamparija SITOPRINT je opremljena Heidelberg QM DI četvorobojnom ofset mašinom vrhunskih performansi. Od ofset mašina, tu su i Ryobi 520X (jednobojna - B3 format) i Ryobi 522 (dvobojna - B3 Big Ass Porn format).
Pored ofset mašina, štamparija poseduje i mašine i opremu za doradu (mašina za naked celebrities štancovanje, toplu i hladnu plastifikaciju, falc mašinu, bušač papira, automatsku dvoglavu heftalicu, binder za topli povez, grafički nož...) što omogućava kompletan  doradni proces koji je potreban da bi se stiglo do konačnog proizvoda.