RizVN Login
denzitometar_gregtag2_sitoprintDenzitometar je uređaj celebrity news koji se koristi za kontrolu kvaliteta otiska merenjem intenziteta boje na kontrolnim klinovima odštampanog tabaka.