RizVN Login
denzitometar_gregtag2_sitoprintDenzitometar je uređaj koji se koristi za kontrolu cartoon porn comics kvaliteta otiska merenjem intenziteta boje na kontrolnim klinovima odštampanog tabaka.