RizVN Login
denzitometar_gregtag2_sitoprintDenzitometar je hentai porn pics uređaj koji se koristi za kontrolu kvaliteta otiska merenjem intenziteta boje na kontrolnim klinovima odštampanog tabaka.