RizVN Login
denzitometar_gregtag2_sitoprintDenzitometar je uređaj koji se koristi za gay twink porn kontrolu kvaliteta otiska merenjem intenziteta boje na kontrolnim klinovima odštampanog tabaka.