RizVN Login
denzitometar_gregtag2_sitoprintDenzitometar je uređaj koji se koristi za kontrolu celeb sex tapes kvaliteta otiska merenjem intenziteta boje na kontrolnim klinovima odštampanog tabaka.