RizVN Login
denzitometar_gregtag2_sitoprintDenzitometar je uređaj koji se koristi za kontrolu kvaliteta naked celebrities otiska merenjem intenziteta boje na kontrolnim klinovima odštampanog tabaka.