RizVN Login

parking-karte

 

Parking karte se mogu kupiti na kioscima i ostalim prodajnim celebrity porn objektima duž ulica sa parkinzima, a koji imaju vidno istaknuto obaveštenje o prodaji. Isporučuju se u blokovima i numerisane su. Uobičajeno je da je štampa na prednjoj strani bude u 2 ili više boja, dok je sa zadnje strane uputstvo za upotrebu štampano u jednoj boji. Korisnik je obavezan da izgrebe odgovarajuća polja koja su prekrivena emulzijom u zavisnosti od datuma i vremena početka parkiranja. Ovako obeleženu kartu korisnik treba da istakne licem okrenutu sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla. 

Format 80 x cartoon porn videos 150 mm
Po Vašoj hentai porn videos želji
Hartija Kunstdruck matt
Kunstdruk gloss
Gramatura papira

115gr
130gr

Broj boja 2/1
4/1
4/4
Numeracija Da