RizVN Login

DresoviDresovi se uglavnom rade za sportske klubove. Radimo u tehnici sito-štampe u jednoj boji ili preslikačima u jednoj boji ili koloru.

 

 

 

 

 

Numeracija dresova
Da / Ne
Štampa na cartoon porn dresovina
Taman otisak-svetao dres
Svetao mobile porn tube otisak-taman dres
Preslikač u Cumshots jednoj boji
Kolorni preslikač
Prednja strana
Mali otisak (100 celebrity nudes x 100mm)
Veliki teen gay otisak (200 x 300mm)
Mal naked celebrities i i veliki otisak
Zadnja strana naked celebrities (leđna strana) Mali celebrity porn otisak (100 x 100mm)
Veliki otisak (200 x celebrity gossip 100mm)