RizVN Login

OtpremniceBlokovska roba (Otpremnice, prijemnice,nalozi) se obično štampa na NCR (kopiraj gayporno ućem) papiru, ali se može štampati i na običnom ofset papiru. U blok ide 50 ili 100 listova, a povez može biti lajmovan (lepljen) ili klamovan (heftan). Listovi se mogu perforirati (male rupice) radi lakšeg cepanja iz bloka, a može se uraditi i numeracija u dva, tri ili više primeraka. Blokovska roba je uglavnom u A formatima (A4, A5). Blokovi se štampaju u jednoj boji, ali po potrebi se može štampati i u dve boje ili u koloru.

 

 

 

 

Veličina A4, A5, mobile porn sites A6
Papir Ofsetni, hottest celebrities NCR (kopirajući)
Povez Lepljen
Heftan
Broj boja 1 boja, naked celebrities 2 boje, 4 boje
Numeracija Da / celebrity porn Ne
Korica Natron
Ofsetna