RizVN Login

Automatska dvoglava heftalica poseduje falc gay boy porn aparat i koristi se za klamovani (heftani) povez brošura A4 formata. Sakupljeni tabaci se ubace na ulaganju, a mašina ih hefta i savija na pola.