RizVN Login

Automatska dvoglava heftalica poseduje falc aparat i koristi se za klamovani (heftani) povez brošura A4 formata. Sakupljeni tabaci se ubace celebrity nude na ulaganju, a mašina ih hefta i savija na pola.