RizVN Login
denzitometar_gregtag_sitoprint

Denzitometar je uređaj koji se koristi za kontrolu kvaliteta otiska merenjem intenziteta hardcore gay sex boje na kontrolnim klinovima odštampanog tabaka.