RizVN Login
denzitometar_gregtag_sitoprint

Denzitometar je uređaj koji se cartoon porn koristi za kontrolu kvaliteta otiska merenjem intenziteta boje na kontrolnim klinovima odštampanog tabaka.