RizVN Login
denzitometar_gregtag_sitoprint

Denzitometar latest celebrity news je uređaj koji se koristi za kontrolu kvaliteta otiska merenjem intenziteta boje na kontrolnim klinovima odštampanog tabaka.