RizVN Login
denzitometar_gregtag_sitoprint

Denzitometar je uređaj koji se nude celebs koristi za kontrolu kvaliteta otiska merenjem intenziteta boje na kontrolnim klinovima odštampanog tabaka.