RizVN Login
denzitometar_gregtag_sitoprint

Denzitometar je 3d hentai porn uređaj koji se koristi za kontrolu kvaliteta otiska merenjem intenziteta boje na kontrolnim klinovima odštampanog tabaka.