RizVN Login
denzitometar_gregtag_sitoprint

Denzitometar je uređaj koji se koristi za kontrolu naked celebrities kvaliteta otiska merenjem intenziteta boje na kontrolnim klinovima odštampanog tabaka.