RizVN Login

KoverteKoverte su vrlo čest vid komunikacije u modernom poslovanju. Mogu biti raznih dimenzija, koverte mogu biti bez prozora, sa levim prozorom i desnim prozorom. Ako se štampa gotova koverta, pri dizajniranju mora se voditi računa o grajferu (hvataljka na cilindru štamparske masine koji drži papir prilikom transporta kroz mašinu). Grajfer je širine 10 mm i u tom delu ne moze biti štampe na gotovoj koverti. Ovde možete pogledati gay movie uputstvo.

 

Format

American sa hentai porn games levim prozorom
American sa desnim celebrity porn prozorom
American videos gays bez prozora
A4 celebrity news (210 x 297 mm)
B4 (250 x 350 naked celebrities mm)
B5 (250 x celebrity nude 175 mm)
C4 (230 x porn cartoon 320 mm)
E4 (300 celebrity sex tapes x 400 mm)
Po mobile teen porn posebnom zahtevu

Broj boja

1 boja
2 boje
3 boje
4 boje