RizVN Login

KoverteKoverte su vrlo čest vid komunikaci teen gay je u modernom poslovanju. Mogu biti raznih dimenzija, koverte mogu biti bez prozora, sa levim prozorom i desnim prozorom. Ako se štampa gotova koverta, pri dizajniranju mora se voditi računa o grajferu (hvataljka na cilindru štamparske masine koji drži papir prilikom transporta kroz mašinu). Grajfer je širine 10 mm i u tom delu ne moze biti štampe na gotovoj koverti. Ovde možete pogledati uputstvo.

 

Format

American sa levim celebrity sex tapes prozorom
American nude celebrities sa desnim prozorom
American bez naked celebrities prozora
A4 gay cock (210 x 297 mm)
B4 adult anime (250 x 350 mm)
B5 celebrity porn (250 x 175 mm)
C4 (230 Cumshots x 320 mm)
E4 animated porn (300 x 400 mm)
Po hottest celebrities posebnom zahtevu

Broj boja

1 boja
2 boje
3 boje
4 boje